Visoki kazneni sud postrožio kaznu optuženiku za izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske donio je presudu kojom je prihvatio žalbu državnog odvjetnika, preinačio u odluci o kazni presudu Županijskog suda u Zagrebu te optuženika osudio zbog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu na kaznu zatvora u trajanju od  devet godina. Uz kaznu je optuženiku izrečena sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom svih kategorija u trajanju koje je tri godine dulje od izrečene kazne zatvora, dok je u vrijeme zabrane upravljanja motornim vozilom uračunato i vrijeme privremenog oduzimanja vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom svih kategorija od 23. lipnja 2022. pa nadalje. Prvostupanjskom je presudom optuženik osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest godina i šest mjeseci.

Optuženik je osuđen jer je u veljači 2022. prouzrokovao prometnu nesreću kojom je prouzročio smrt jedne osobe i osobito tešku tjelesnu ozljedu druge osobe. Vozio je pod jakim utjecajem alkohola od najmanje 2,65 g/kg apsolutnog alkohola u krvi uz konzumaciju Normabela brzinom od 113 km/h po najužem centru grada (dok je ograničenje brzine u gradu 50 km/h, a na tom mjestu 40 km/h) koristeći mobitel te je prošao u dva navrata kroz crveno svjetlo i jednom kroz žuto svjetlo na semaforu, a zatim i kroz crveno svjetlo na semaforu za njegov smjer kretanja i izazvao prometnu nesreću u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, a druga zadobila osobito tešku tjelesnu ozljedu uslijed čega je potpuno nepokretna i nalazi se u vegetativnom stanju.

Visoki kazneni sud smatra da je prvostupanjski sud precijenio olakotne okolnosti na strani optuženika, dok je otegotnim okolnostima dao premali značaj, propustivši pri tome cijeniti prijašnju višestruku prekršajnu osuđivanost optuženika zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama te činjenicu da su žrtve u vrijeme prometne nesreće imale 40 odnosno 32 godine kao i posljedice kaznenog djela koje pogađaju njihove obitelji. Stoga, drugostupanjski sud nalazi osnovanim žalbene navode državnog odvjetnika da kazna zatvora u trajanju od šest godina i šest mjeseci nije adekvatna opsegu optuženikove kaznene odgovornosti i posljedicama prometne nesreće.

Iznesene okolnosti djela daju veću težinu i upućuju na zaključak da se u konkretnoj situaciji radi o počinitelju kojemu je potrebno izreći oštriju društvenu osudu od one koju mu je izrekao prvostupanjski sud. Prema tome, ispravnim vrednovanjem svih utvrđenih okolnosti od kojih, ovisi proces individualizacije kazne, drugostupanjski sud kaznu zatvora u trajanju od devet godina smatra primjerenom kako okolnostima kaznenog djela tako i osobi samog počinitelja kao i da će se upravo takvom kaznom postići sve svrhe kažnjavanja propisane zakonom. Naime, navedena kazna sadrži dostatnu količinu društvene osude za zlo koje je optuženik počinjenjem kaznenog djela nanio obiteljima oštećenika i društvu u cjelini. Takva kazna može jačati povjerenje građana u pravni poredak utemeljen na vladavini prava, utjecati na počinitelja i sve druge da ne čine kaznena djela kroz jačanje svijesti o pogibeljnosti činjenja kaznenih djela i o pravednosti kažnjavanja njihovih počinitelja te omogućiti ponovno uključivanje optuženika u društvo.

Detaljnije na poveznici: