Visoki kazneni sud postrožio kaznu optuženiku za teško ubojstvo

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske donio je presudu kojom je prihvatio žalbu državnog odvjetnika te preinačio prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Zagrebu u odluci o kazni osudivši optuženika zbog kaznenog djela teškog ubojstva na kaznu zatvora u trajanju od 19 godina. Uz kaznu je optuženiku izrečena sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja, u trajanju od 5 godina koja teče od izvršnosti presude. Prvostupanjskom je presudom optuženik osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina.

Optuženik je osuđen jer je u ožujku 2022., u stanu u kojem je stanovao sa suprugom u namjeri da ju liši života, istoj za vrijeme dok je spavala na bračnom krevetu, čekićem zadao više snažnih udaraca u predjelu glave i vrata, od kojih je ozljeda preminula na mjestu događaja.

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske ocijenio je kako je prvostupanjski sud ispravno u svojoj odluci, proglasivši optuženika krivim za počinjeno teško ubojstvo, prilikom odmjeravanja kazne istom, pošao od stupnja njegove krivnje ocijenivši ga visokim, jer je optuženik terećeno djelo počinio sa ukupno 12 zadanih udaraca čekićem u glavu oštećenice silom jakog (8 udaraca), odnosno, srednje jakog intenziteta (4 udarca), što uz druge okolnosti počinjenja (sjedanje na donji dio oštećeničinog trupa) manifestira upornost u počinjenju djela. U tom smislu osnovana je žalba državnog odvjetnika po kojoj se taj i tako visoki stupanj krivnje nije  dovoljno reflektirao na odmjerenu kaznu.

Stoga je stavljajući navedeno u korelaciju sa utvrđenim olakotnim okolnostima (neosuđivanost, bitno smanjena ubrojivost tempore criminis), po ocjeni Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske, trebalo  prihvatiti žalbu državnog odvjetnika i preinačiti pobijanu presudu u odluci o kazni jer će tako odmjerena i izrečena kazna ostvariti zakonsku svrhu kažnjavanja.

Osim toga, Visoki kazneni sud Republike Hrvatske smatra da je prvostupanjski sud ispravno neiskrenim ocijenio optuženikovu verbalizaciju žaljenja i kajanja za počinjeno kazneno djelo, nalazeći da je u pitanju postupanje istog usmjereno na povoljniji ishod kaznenog postupka.

Detaljnije na poveznici: