Visoki kazneni sud potvrdio odluku o uvjetnom otpustu s izdržavanje kazne zatvora zatvoreniku osuđenom za zlouporabu opojnih droga i krivotvorenje isprava

Visoki je kazneni sud Republike Hrvatske sud donio rješenje kojim je odbio žalbu državnog odvjetnika i potvrdio prvostupanjsko rješenje Županijskog suda u Varaždinu. Time je postalo pravomoćno rješenje o uvjetnom otpustu s izdržavanja kazne zatvora zatvoreniku koji je osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora 21 (dvadeset jednu) godinu za kaznena djela zlouporaba opojnih droga i krivotvorenje isprava.

Zatvorenik je osuđen jer se 2003. povezao s drugim osobama zbog krijumčarenja i prodaje droge. Te osobe su u Južnoj Americi kupile 533,48 kg droge kokain i jahtom prevezli u Republiku Hrvatsku. Kad su stigli, zatvorenik je preuzeo tu drogu radi daljnje prodaje. Drogu je ukrcao u automobil na koje je stavio nepripadajuće registarske pločice.

Datum otpuštanja zatvorenika na uvjetni otpust odredit će nalogom sudac istrage u roku od tri dana od zaprimanja rješenja Visokog kaznenog suda. Zatvorenik mora biti otpušten najkasnije u roku tri dana od donošenja naloga suca izvršenja.

Zatvorenik je dužan redovito se javljati nadležnoj policijskoj postaji. Javljanje mora biti jednom mjesečno do isteka uvjetnog otpusta 2024. Zatvorenik može promijeniti mjesto prebivališta, odnosno boravišta, samo uz suglasnost suca izvršenja Županijskog suda.

Visoki kazneni sud smatra da su ispunjene zakonske pretpostavke za primjenu uvjetnog otpusta. Zatvorenik je u provedbi pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora ocijenjen kao ''naročito uspješan'', u kaznionici je radno angažiran kao naročito uspješan radnik. Prije nije osuđivan, drugi kazneni postupci protiv njega nisu u tijeku.  Tijekom izdržavanja kazne zatvora diplomirao je pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, ima ponudu za posao. Priznaje počinjenje kaznenih djela te izražava svoju kritičnost i žaljenje za počinjeno. Ima podršku obitelji. Zatvorenik je do sada izdržao preko 17 godina izrečene mu kazne. Visoki kazneni sud je zaključio da je pravilan zaključak prvostupanjskog suda da je dosadašnje izdržavanje ove kazne zatvora očito utjecalo na zatvorenika pa se svrha kažnjavanja može postići i nadziranom slobodom u okvirima uvjetnog otpusta. Kod zatvorenika je evidentno došlo do promjena u ponašanju pa je za očekivati da na slobodi neće činiti nova kaznena djela.

Detaljnije na poveznici ispod: