Visoki kazneni sud potvrdio presudu Županijskog suda u Slavonskom Brodu zbog kaznenih djela ubojstva i pomaganja u ubojstvu

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske odbio je žalbe državnog odvjetnika i oba optuženika te potvrdio prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Slavonskom Brodu kojom je optuženik osuđen zbog ubojstva na kaznu zatvora u trajanju 12 godina, a optuženica zbog pomaganja u ubojstvu na kaznu zatvora u trajanju 9 godina. 

Naime, pravomoćnom presudom utvrđeno je da su se optuženica i žrtva susrele prema ranijem dogovoru i krenule prema parkiralištu kamo je žrtvu usmjerila optuženica razmjenjujući geste s optuženikom koji se kretao stazom na suprotnoj strani ulice i u istome pravcu. Optuženik i optuženica su na parkiralištu prethodno ostavili parkirano osobno vozilo u vlasništvu optuženika, a dolaskom do vozila optuženica i žrtva sjele su na stražnje sjedalo. Optuženica je podupirala optuženika u njegovoj nakani da usmrti žrtvu te su se vozilom uputili do neutvrđenog mjesta na kojemu je optuženik lišio života žrtvu, da bi se potom riješili njezina tijela na nepoznat način, želeći prikriti njezino usmrćenje. Po povratku kući optuženica je po zahtjevu optuženika, zajedno s njim, radi skrivanja tragova krvi iste prala koristeći sanitarno sredstvo.

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske utvrdio je da nisu osnovane žalbe optuženika zbog bitnih povreda odredaba kaznenog postupka, povrede kaznenog zakona i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja kao niti žalba državnog odvjetnika zbog odluke o kazni.

Protivno žalbenim navodima oboje optuženika, prvostupanjski sud je na temelju izvedenih dokaza potpuno i pravilno utvrdio postojanje svih odlučnih činjenica te ocjenom izvedenih dokaza osnovano utvrdio kako je dokazano postojanje zatvorenog kruga indicija, koji nedvojbeno upućuju na optuženike, inače bračne drugove, kao počinitelje kaznenog djela za koje su proglašeni krivima.

Prvostupanjski sud je i po stajalištu Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske, kao drugostupanjskog suda, optuženike osudio na primjerene kazne, u svemu pogodne za ostvarenje opće i posebne svrhe kažnjavanja.

 

Detaljnije na poveznici: