Visoki kazneni sud Republike Hrvatske djelomično preinačio i djelomično potvrdio osudu za teško kazneno djelo protiv spolne slobode

Visoki kazneni sud je donio presudu kojom je djelomično prihvatio žalbu optuženika i preinačio presudu prvostupanjskog suda u odluci o uračunavanju istražnog zatvora. U preostalom dijelu je odbio žalbe stranka i potvrdio prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Rijeci. Time je postala pravomoćna presuda kojom je optuženik proglašen krivim za teško kazneno djelo protiv spolne slobode. Osuđen je na kaznu zatvora 7 (sedam) godina. U kaznu je sada pravilno uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru u kojem se optuženik nalazi od 30. travnja 2020.

Optuženik je osuđen jer je nakon verbalne prepirke sa susjedom bez njenog pristanka s njom izvršio spolni odnošaj. U večernjim satima koristeći fizičku nadmoć skinuo je žrtvi donji dio trenerke, a zatim i ozbiljnim prijetnjama slomio njen otpor. Žrtva se opirala, plakala i nedvosmisleno se protivila spolnom odnosu. Za vrijeme spolne radnje koja je duže trajala prijetio je žrtvi stavljanjem "čarape u usta". Nakon što je izvršio spolni odnos zabranio je žrtvi da napusti njegovu sobu. Tek sutradan ujutro je žrtva uspjela napustiti sobu.

Preinačeni se dio presude odnosi na pravilno uračunavanje vremena oduzimanja slobode. Optuženiku je uračunato vrijeme od lišenja slobode pa nadalje.

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske smatra da izrečena kazna zatvora odgovara težini počinjenog kaznenog djela, okolnostima počinjenja te ličnosti samog optuženika. Okolnosti počinjenja upućuju da je postupanje optuženika prilikom silovanja žrtve prešlo mjeru ponižavanja koja je imanentna svakom kaznenom djelu silovanja. Pravilno je prvostupanjski sud olakotnim cijenio sudjelovanje optuženika u Domovinskom ratu, činjenicu odlikovanja i očinstvo troje djece (iako su djeca punoljetna). Otegotnim je cijenjena dosadašnja višestruka osuđivanost za druga djela (za kaznena djela zapuštanje i zlostavljanje djeteta, nasilničko ponašanje u obitelji, tešku krađu, prijetnje i iznudu).

Izrečenom će se kaznom izraziti jasna društvena osuda zbog počinjenog kaznenog djela i utjecati i na sve da ne čine kaznena djela. Time se ostvaruje generalna prevencija. Kazna će utjecati i na počinitelja da ubuduće ne čini kaznena djela (specijalna prevencija) te mu omogućiti nakon izdržane kazne ponovno uključivanje u društvo. Time će se istovremeno pojačati povjerenje građana u pravni poredak koji treba biti utemeljen na vladavini prava. Osim toga, kazna sadrži i dostatnu količinu društvene i moralne osude za zlo koje je optuženik prouzrokovao.

 Detaljnije na poveznici ispod: