Registar javne nabave i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), Registar javne nabave i okvirnih sporazuma Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske .

Registru se može pristupiti preko funkcije „Registar ugovora“ na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave upisom naziva javnog naručitelja u odgovarajuće polje tražilice ili pregledu objavljenih registara ugovora.

Registar ugovora –Jednostavna nabava PDF  DOC

Registar ugovora  PDF XLS