Nadležnost suda

Nadležnost
  • rješavaju o žalbama protiv odluka općinskih sudova, osim ako je zakonom drukčije propisano,

  • rješavaju predmete u prvom stupnju kada je njihova nadležnost propisana zakonom,

  • provode istražni i javnobilježnički stegovni postupak zbog stegovnih prijestupa i odlučuju o tim prijestupima u prvom stupnju, kad je to određeno zakonom,

  • odlučuju o žalbama protiv odluka u stegovnim postupcima zbog neurednosti u obavljanju poslova javnih bilježnika, kad je to određeno zakonom,

  • obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti,

  • obavljaju poslove međunarodne pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti, osim u prekršajnim predmetima,

  • provode izvršenje strane kaznene odluke,

  • obavljaju i druge poslove određene zakonom