Javna nabava

Naziv suda Županijski sud u Rijeci
Adresa Žrtava fašizma 7
Poštanski broj i grad 51000 Rijeka
Matični broj naručitelja 03321401
OIB naručitelja 22883124500
e-mail anita.simunovic@zsri.pravosudje.hr