Sudska praksa

Portal sudske prakse

praksa„Sustav za pretraživanje sudskih odluka dostupan je na Portalu sudske prakse (link na portal)“

 

Objavljuje se dio sudskih odluka iz svih grana sudovanja na internetu  u okviru portala Supra-Nova, a iste određuje sudska evidencija.