Članovi sudačkog vijeća

Za članove sudačkog vijeća izabrani su slijedeći kandidati:

1. Dikanović Terzić Irena, Županijski sud u Slavonskom Brodu

2. Ilak Draženka, Županijski sud u Slavonskom Brodu

3. Madunić Mirjana, Županijski sud u Slavonskom Brodu Stalna služba u Požegi

4. Ribičić Branka, Županijski sud u Slavonskom Brodu Stalna služba u Požegi

5. Soldo Mile, Županijski sud u Slavonskom Brodu

6. Svirčević Mirko, Županijski sud u Slavonskom Brodu

7. Vidmar Slaven, Županijski sud u Slavonskom Brodu