Nadležnost

Nadležnost Županijskog suda u Slavonskom Brodu

Županijski sudovi rješavaju o žalbama protiv odluka općinskih sudova, osim ako je zakonom drukčije propisano,rješavaju predmete u prvom stupnju kada je njihova nadležnost propisana zakonom, provode istražni i javnobilježnički stegovni postupak zbog stegovnih prijestupa i odlučuju o tim prijestupima u prvom stupnju, kad je to određeno zakonom, odlučuju o žalbama protiv odluka u stegovnim postupcima zbog neurednosti u obavljanju poslova javnih bilježnika, kad je to određeno zakonom, obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti, obavljaju poslove međunarodne pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti, osim u prekršajnim predmetima, provode izvršenje strane kaznene odluke, obavljaju i druge poslove određene zakonom.

Županijski sud u Slavonskom Brodu za područje Općinskog suda u Požegi i Općinskog suda u Slavonskom Brodu.

Općinski sud u Slavonskom Brodu za područje općina: Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Cernik, Davor, Donji Andrijevci, Dragalić, Garčin, Gornja Vrba, Gornji Bogićevci, Gundinci, Klakar, Nova Kapela, Okučani, Oprisavci, Oriovac, Podcrkavlje, Rešetari, Sibinj, Sikirevci, Slavonski Šamac, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo, Velika Kopanica, Vrbje i Vrpolje te gradova: Nova Gradiška i Slavonski Brod..

Općinski sud u Požegi za područje općina: Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol i Velika te gradova: Kutjevo, Pleternica i Požega.