Sumarno izvješće primljenih, riješenih, neriješenih predmeta, srpanj-rujan 2022