Pristup informacijama

Službenici za informiranje

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija podnosi se

pisanim putem na adresu: Županijski sud u Splitu Gundulićeva 29a, Split

ili putem elektroničke pošte:

jasna.versic@zsst.pravosudje.hr  (za kazneni odjel)

maja.kristic@zsst.pravosudje.hr (za građanski odjel)