Rješenje o prijmu na radno mjesto viši informatički referent