Popis stalnih sudskih vještaka, tumača i procjenitelja

OBAVIJEST:

Sukladno izmjenama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 21/2022) zahtjevi za imenovanje/ponovno imenovanje stalnim sudskim tumačem i vještakom podnose se od 1. siječnja 2023. Ministarstvu pravosuđa i uprave, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb. 

Sukladno članku 124.c st. 3. i članku 127.b st. 3. navedenog zakona, Ministarstvo pravosuđa i uprave vodi popis imenovanih stalnih sudskih tumača, vještaka/ procjenitelja i objavljuje ga na svojoj mrežnoj stranici:

Popis stalnih sudskih vještaka i procjenitelja

Popis stalnih sudskih tumača