Zaštita osobnih podataka

Županijski sud u Zagrebu obrađuje osobne podatke pojedinca (ispitanika) u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679).

Županijski sud u Zagrebu obrađuje osobne podatke ispitanika samo kada za to postoji jasno određena zakonska osnova - pravna obveza, suglasnost ispitanika ili u okviru obavljanja zadaće od javnog interesa ili izvršavanjem službenih ovlasti.