Općinski sud u Makarskoj

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno CR DT
2017. - -
2018. - -
2019. 0 2.007 2.002 604 99,75% 110
2020. 604 1.865 1.642 809 88,04% 180
2021. 809 2.362 1.767 1.408 74,81% 291