Općinski sud u Osijeku

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno CR DT
2017. 1.294 7.056 7.410 918 105,02% 45
2018. 918 6.925 6.587 1.208 95,12% 67
2019. 0 3.937 3.837 904 97,46% 86
2020. 904 4.257 3.632 1.488 85,32% 150
2021. 1.488 3.830 3.977 1.368 103,84% 126