Službenik za informiranje

Službenik za informiranje

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti sudu: 

  • pisanim putem na adresu: Općinski sud u Novom Zagrebu, Turinina 3, 10010 Zagreb
  • putem elektroničke pošte: Robert.Znamenacek@oszp.pravosudje.hr
  • telefonom na broj: +385 1 2356 849

Službenik za informiranje: Robert Znamenaček

Zamjenik službenika za informiranje:

Glasnogovornica suda

Ostvarivanje prava na pristup informacijama 

  • pisanim putem na adresu: Općinski sud u Novom Zagrebu, Turinina 3, 10010 Zagreb
  • putem elektroničke pošte: Marija.Orosic@osnzg.pravosudje.hr
  • telefonom na broj: +385 1 2356 835

Glasnogovornica suda: Marija Orošić Kranjčec, sutkinja 

Povjerljivi savjetnik

Sukladno čl. 74. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine 56/22) povjerljivi savjetnik prima i rješava pritužbe službenika i namještenika vezane za zaštitu dostojanstva u slučaju neželjenog ponašanja iz čl. 72. i 73. Kolektivnog ugovora.

  • pisanim putem na adresu: Općinski sud u Novom Zagrebu, Turinina 3, 10010 Zagreb
  • putem elektroničke pošte: Ljubomir.Svalina@osnzg.pravosudje.hr
  • telefonom na broj: +385 1 2356 831

Povjerljivi savjetnik: Ljubomir Svalina

Sud ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Obrasci Zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama

Ovdje možete preuzeti sljedeće obrasce u pdf ili docx (word) formatu.