Obavijest o početku predočavanja elaborata izmjere za k.o. Prekopa