Obavijest o raspravama i predmetima

U vezi zakazanih ročišta i predmeta obratite se sucima i sudskim savjetnicima na njihove e-mail adrese

Vedran Medaković - Vedran.Medakovic@ossk.pravosudje.hr

Mirela Sladić - Mirela.Sladic@ossk.pravosudje.hr

Sanda Navara Sladović - Sanda.Navara@ossk.pravosudje.hr

Vera Bubaš - Vera.Bubas@ossk.pravosudje.hr

Biljana Đilas - Biljana.Dilas@ossk.pravosudje.hr

Korana Golić - Korana.Golic@ossk.pravosudje.hr

Anita Čalić - Anita.Calic@ossk.pravosudje.hr

Mirko Đukić - Mirko.Dukic@ossk.pravosudje.hr

Nataša Ljuba Čobanov - Natasa.Ljuba@ossk.pravosudje.hr

Siniša Orlić - Sinisa.Orlic@ossk.pravosudje.hr

Jelena Lenić Brkić - Jelena.Lenic@ossk.pravosudje.hr

Andrea Vasiljević - Andrea.Vasiljevic@ossk.pravosudje.hr

Kristina Devčić Merzel - Kristina.Devcic@ossk.pravosudje.hr

Gordana Muža Andreić - Gordana.Muza@ossk.pravosudje.hr

Edita Jelčić - Edita.Jelcic@ossk.pravosudje.hr

Jasna Dumbović - Jasna.Dumbovic@ossk.pravosudje.hr

Marija Vukić - Marija.Vukic@ossk.pravosudje.hr

Davorka Šipuš - Davorka.Sipus@ossk.pravosudje.hr

Stela Ivaniš - Stela.Ivanis@ossk.pravosudje.hr 

Drenka Kreštelica Pavletić - Drenka.Krestelica@ossk.pravosudje.hr

Bojana Zagorac Gršić - Bojana.Zagorac-Grsic@ossk.pravosudje.hr

Renata Žličarić - Renata.Zlicaric@oshk.pravosudje.hr

Zoran Pleše - Zoran.Plese@osgl.pravosudje.hr

Blaženka Navara - Blazenka.Navara@osgl.pravosudje.hr

Viši sudski savjetnici

Tatjana Bartolin - Tatjana.Bartolin@ossk.pravosudje.hr

Marina Caren Smolčić - Marina.Caren@ossk.pravosudje.hr

Iva Štefan - Iva.Stefan@ossk.pravosudje.hr