Uvjerenja o nekažnjavanju

Obaviještavamo vas da se

uvjerenja o nekažnjavanju

od 24.1.2022. vade u sjedištu suda, na adresi Trg LJ. Posavskog 5