Zaštita osobnih podataka

Općinski sud u Splitu obrađuje osobne podatke pojedinca (ispitanika) u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679).

Općinski sud u Splitu obrađuje osobne podatke ispitanika  samo kada za to postoji jasno određena zakonska osnova – pravna obveza, suglasnost ispitanika ili u okviru obavljanja zadaće od javnog interesa ili izvršavanjem službenih ovlasti.

Službenici za zaštitu osobnih podataka:

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

Sudska savjetnica Marina Lovrić

Sudska savjetnica Matea Vuknić