Zakoni i ostali propisi

Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudačke etike

Uredba EU 2016/1191 O javnim ispravama koje se izuzimaju od legalizacije i formalnosti u pogledu apostilla

Izmjene i dopune Kućnog reda Općinskog suda u Splitu

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općinskog suda u Splitu 44 Su-536-2020