Plan nabave

Plana nabave za 2022. godinu

Republika Hrvatska

Trgovački sud u Osijeku

Ured predsjednika suda

Osijek, Zagrebačka 2 

 

Poslovni broj: 41 Su-25/2022-1

U Osijeku 31. siječnja 2022.

 

Evid.

broj nabave

Predmet nabave

Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika j.n. (CPV)

Procijenjena vrijednost nabave

(u kunama)

Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)

Predmet podijeljen na grupe?

Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?

Planirani početak postupka

Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma

Financira li se nabava iz fondova EU

Postupci javne nabave koje provodi Središnji državni ured za javnu nabavu ili drugo tijelo

N/P

Električna energija

09310000-5

85.000,00

Otvoreni postupak

NE

Okvirni sporazum

01.01.2022.

31.12.2022.

 

Ne

N/P

Toplinska energija

09300000-2

205.000,00

Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

01.01.2022.

31.12.2022.

Ne

N/P

Usluge telefona i interneta

64200000-8

40.000,00

Otvoreni postupak

NE

Okvirni sporazum

01.01.2022.

31.12.2022.

Ne

N/P

Poštanske usluge

64110000-0

250.000,00

Otvoreni postupak

DA

Okvirni sporazum

01.01.2022.

31.12.2022.

 

Ne

Postupci jednostavne nabave koje provodi Trgovački sud u Osijeku kao javni naručitelj

1/2022

Uredski materijal

22800000-8

57.000,00

Postupak jednostavne nabave

DA

Ugovor

01.01.2022.

31.12.2022.

 

Ne

 

2/2022

Toneri

30125110-5

47.000,00

Postupak jednostavne nabave

NE

Narudžbenica

01.01.2022.

31.12.2022.

Ne

NP

Higijenski materijal

39800000-0

16.000,00

Postupak jednostavne nabave

NE

Narudžbenica

01.01.2022.

31.12.2022.

Ne

NP

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

50800000-3

50.000,00

Postupak jednostavne nabave

NE

Narudžbenica

01.01.2022.

31.12.2022.

 

Ne

 

NP

Komunalne usluge

65000000-3

29.000,00

Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

01.01.2022.

31.12.2022.

Ne

NP

Zakupnine i najamnine

79521000-2

30.000,00

Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

01.01.2022.

31.12.2022.

Ne

NP

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

66110000-4

25.000,00

Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

01.01.2022.

31.12.2022.

 

Ne

 

PLAN NABAVE ZA 2022. - DOPUNA
Plan nabave za 2023