Trgovački sud u Rijeci

Stvarna nadležnost Trgovačkog suda u Rijeci propisana je odredbama članka 21. Zakona o sudovima (Narodne novine 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18), članka 34.b. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine 53/91, 91/92, 112/99, 81/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14 i 70/19), dok je mjesna nadležnost propisana odredbom članka 6. Zakona o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine 67/18).
Stvarna i mjesna nadležnost Trgovačkog suda u Rijeci