Kazneni odjel


 

Suci:
Aužina Mirko
Barlović Božica 
Benčić Marko

Bertalanič Marijan
Bramberger Ostoić Sanda
Čošić Dubravka
Garačić-Turković Marija  
Horvatić Ivona
Ivanović Maja
Jurčević Ilija 
Juzbašić Gabron Iris
Kovačević Ana
Kovačić Tibor
Krčar Mišić Olja
Kurobasa Domagoj
Milički Ivana
Pamić Martina
Pavičić Anamarija
Simunić Davorka
Šuman Bernarda
Zoretić Rendulić Jasna

 


 

Viši sudski savjetnici:
Burčul Ana
Hećimović Silvija

 

Sudski savjetnici:
Bužić Silvija
Jakovljević David
Šiprak Barbara

 

Sudački vježbenik:
Dananić Domagoj 
Grebenar Ana
Turić Ana