Kazneni odjel


 

Suci:
Aužina Mirko
Barlović Božica 
Benčić Marko

Bertalanič Marijan
Bramberger Ostoić Sanda
Čošić Dubravka
Garačić-Turković Marija  
Horvatić Ivona
Ivanović Maja
Jurčević Ilija 
Juzbašić Gabron Iris
Kovačević Ana
Kovačić Tibor
Krčar Mišić Olja
Kurobasa Domagoj
Milički Ivana
Pamić Martina
Pavičić Anamarija
Simunić Davorka
Šuman Bernarda
Zoretić Rendulić Jasna

 


 

Viši sudski savjetnici:
Hećimović Silvija
 

Sudski savjetnici:
Betlehem Viljevac Ana
Bužić Silvija
Šiprak Barbara

 

Sudački vježbenik:
Grebenar Ana
Turić Ana