Kazneni odjel


 

Suci:
Altarac Lidija
Aužina Mirko
Barlović Božica 
Benčić Marko
Bertalanič Marijan
Bramberger Ostoić Sanda
Bujas Ivana, privremeno raspoređena na rad u Visoki kazneni sud RH
Čošić Dubravka
Garačić-Turković Marija  
Horvatić Ivona
Jurčević Ilija 
Kovačević Ana
Kurobasa Domagoj 
Lokas Darijo
Nola Sanja
Pamić Martina
Pavičić Anamarija
Rađenović Jasna
Simunić Davorka
Zoretić Rendulić Jasna

Žeravica Mladen

Viši sudski savjetnici – specijalist:
Juzbašić Gabron Iris
Milički Ivana

Viši sudski savjetnici:
Burčul Ana
Hećimović Silvija
Mirošević Tea

Sudski savjetnici:
Bužić Silvija
Jakovljević David
Šiprak Barbara

 

Sudački vježbenik:
Dananić Domagoj