Unutarnje ustrojstvo suda

Unutarnje ustrojstvo Općinskog kaznenog suda u Zagrebu utvrđeno je Zakonom o sudovima, Sudskim poslovnikom i Pravilnikom o unutarnjem redu.
Radna mjesta i položaji službenika i namještenika utvrđeni su sukladno Zakonu o državnim službenicima, Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi i Pravilniku o sudskim službenicima i namještenicima.