Radno vrijeme za stranke

Ured predsjednika: utorkom od 09:00-10:00 sati, samo uz prethodnu najavu
Sudska pisarnica: Svaki radni dan od 09:00-13:00 sati
Uvjerenja o kaznenom postupku: radnim danom od 8:00 do 13:00 sati

 Napomena:

U sudu se strankama ne daju pravni savjeti niti sastavljaju tužbe, žalbe i sl., već se isključivo daju obavijesti koje su ograničene samo na podatke o tome u kojem se stadiju postupak nalazi, a daje ih službenik u sudskoj pisarnici. Uvidi u spis vrše se u sudskim pisarnicama.

Stranke kojima je zbog udaljenosti, rada u inozemstvu i sličnih razloga otežan dolazak na sud primit će se izvan radnog vremena određenog za primanje stranaka.

Građani i zaposlenici suda za vrijeme boravka u sudu dužni su se ponašati na prikladan način tako da ne ometaju redoviti rad suda i moraju biti odjeveni na prikladan način u skladu s bontonom.

U sud je strogo zabranjeno unošenje bilo kakvog oružja.