Suci i sudski savjetnici

SUCI OPĆINSKOG PREKRŠAJNOG SUDA U ZAGREBU

ALTARAC, LIDIJA
BABIĆ, SOFIJA    
BARBIR, IVANA    
BARUN, JASENKA    
BESTIĆ, VESNA    
BIŽUPIĆ, DARJAN    
BOSNIĆ KOVAČIĆ, IVANA    
BRBOT, MARINA   
ETER, SANJA    
FUMIŠ, VESNA    
GALOVIĆ, MARIJANA    
GOLAC, ANTONIJA    
GRGIČEVIĆ, TONKA    
JAGIĆ, ZDRAVKA    
JURIĆ, VLATKICA    
JURINIĆ MANZIN, GORDANA    
JURIŠIĆ, KATARINA    
KOLOVRAT BJELINSKI, VANJA
KOŠĆEC KUŠIĆ, KRISTINA    
KRELJA TOVARAC, ANDREA
LOVREK GROJZDEK, LJILJANA        
MALENICA-MARIĆ, MARIJA    
MANCE, ARIJANA    
MATIJEVIĆ, ZRINJKA    
MEŠTROVIĆ, MILA    
METER CELINŠĆAK, ANKICA    
MOĆAN, IRENA    
NOGALO, MARIJA    
ORLOVIĆ, KRISTINA    
OŽANIĆ, KREŠIMIR    
PARAČ ŠAKA, JADRANKA
PIRIĆ, LJILJANA    
PLEŠE, DAMIR    
PRPIĆ, GORDANA    
PRSTEC BATARELO, MIRELA    
RADIĆ, VALERIJA    
RAJIĆ, MARJANA    
ROMIĆ ČUKUŠIĆ, IVANKA    
RONČEVIĆ SKOČIĆ, RAJKA      
SOVILJ, SUZANA    
SVETINA, JOSIPA    
ŠIPRAK, IVA    
ŠOLA, DANIELA    
ŠURJAK, IVANA    
TUŽINSKI, MELITA    
ŽUPANČIĆ UKROPINA, MAJA    
 

  • Savjetnici

Viši sudski savjetnici - specijalisti:
ĐURINAC, MARIJANA    
VIRAG KOMERIČKI, VELJKA

 

  • Suci privremeno upućeni na rad u Visoki prekršajni sud RH:    

HORVATOVIĆ, NADA
LALJEK, MIRJANA
PAVLEČIĆ, DIANA
SOLJAČIĆ PRESTER, MARCELA
ŠUPE VUKADINOVIĆ, KSENIJA
ZAVRŠKI, ROBERT