Nadležnost

Stvarna nadležnost Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu regulirana je čl. 94. st. 1. Prekršajnog zakona, dok je mjesna nadležnost regulirana čl. 94. st. 2. PZ-a i čl. 2. st. 1. t. XV/4 i st. 4. Zakona o područjima i sjedištima sudova.

Općinski sudovi kada rješavaju prekršajne predmete nadležni su:

 1. suditi u prvom stupnju za sve prekršaje, osim za one za koje je zakonom propisana nadležnost tijela državne uprave,
 2. odlučivati o prigovorima protiv obaveznih prekršajnih naloga svih ovlaštenih izdavatelja,
 3. odlučivati o zahtjevu za obnovu prekršajnog postupka:
  a) u predmetima u kojima su sudili,
  b) protiv pravomoćnih prekršajnih naloga ovlaštenih tužitelja ako je riječ o prekršajima iz stvarne nadležnosti suda te

  c) protiv svih pravomoćnih obaveznih prekršajnih naloga,
 4. pružati pravnu pomoć prema odredbama međunarodnih ugovora i ovoga Zakona,
 5. obavljati i druge poslove propisane zakonom.

Općinski prekršajni sud u Zagrebu je isključivo mjesno nadležan za suđenje u postupcima koje kod suda pokreće ovlašteni tužitelj pravna osoba s javnim ovlastima kojoj je posebnim zakonom utvrđen status neovisnog regulatora.

Općinski prekršajni sud u Zagrebu postupat će u prekršajnim predmetima za područje gradskih četvrti Grada Zagreba:
Črnomerec, Donja Dubrava, Donji grad, Gornja Dubrava, Gornji grad - Medveščak, Maksimir, Peščenica - Žitnjak, Podsljeme, Podsused - Vrapče, Stenjevec, Trešnjevka - sjever, Trešnjevka - jug i Trnje.

Općinski prekršajni sud u Zagrebu nadležan je za postupanje u svim predmetima prekršajnopravne zaštite intelektualnog vlasništva.

Zakon o sudovima, NN 28/13.33/15.82/15.82/16.67/18., 126/19., 130/20., 21/22., 60/22.

Prekršajni zakon, NN 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17., 118/18., 114/22.

Zakon o područjima i sjedištima sudova, NN 67/18., 21/22.