Predaja pismena

Pismena se podnose u dovoljnom broju primjeraka, što znači u jednom primjerku za sud, te u dovoljnom broju primjeraka za protivnu stranu (ovisno o broju stranaka u postupku).