Razgledanje, prepisivanje i naručivanje spisa

RAZGLEDANJE I PREPISIVANJE SPISA

Razgledanje i prepisivanje spisa obavlja se isključivo u sudskoj pisarnici pod nadzorom službenika sudske pisarnice.
(članak 42. Sudskog poslovnika)

Suci odnosno sudski savjetnici primaju samo pozvane stranke.
(članak 42. stavak 4. Sudskog poslovnika)

NARUČIVANJE SPISA

Radi poštivanja Vašeg vremena, telefonskim putem se možete informirati gdje se Vaš spis nalazi, te ga unaprijed naručiti za razgledanje u sudskoj pisarnici.