Registar javne nabave i okvirnih sporazuma

Registar javne nabave i okvirnih sporazuma Općinskog suda u Bjelovaru dostupan je ovdje