Povjerljivi savjetnik

Povjerljivi savjetnik zaprima i rješava pritužbe službenika i namještenika Općinskog suda u Crikvenici i svih njegovih stalnih službi, ispituje pritužbe, poduzima mjere radi sprječavanja nastavka uznemiravanja, izvještava Zajedničku komisiju za tumačenje odredbe i praćenje primjene Kolektivnog ugovora, zaprima obavijesti o pritužbama koje su podnesene nadređenom službeniku te poduzima druge radnje sukladno pozitivnim propisima iz svoje nadležnosti.

Osoba ovlaštena za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva (povjerljivi savjetnik)
  • Povjerljivi savjetnik: Silvio Ratković
  • e-mail: Silvio.Ratkovic@oscr.pravosudje.hr
  • Tel: 051/554-012
  • Fax: 051/554-001