Zaštita osobnih podataka

Općinski sud u Crikvenici obrađuje osobne podatke pojedinca (ispitanika) u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679 Europskog parlameta i Vijeća).

Općinski sud u Crikvenici obrađuje osobne podatke ispitanika  samo kada za to postoji jasno određena zakonska osnova – pravna obveza, suglasnost ispitanika ili u okviru obavljanja zadaće od javnog interesa ili izvršavanjem službenih ovlasti.

Upite u vezi zaštite osobnih podataka možete podnijeti sudu: 

  •  pisanim putem na adresu: Općinski sud u Crikvenici, Kralja Tomislava 85a
  •  putem elektroničke pošte: vesna.antic@oscr.pravosudje.hr
  •  putem telefaxa na broj 051-554-001, telefonom na broj 051-554-012
Službenici za zaštitu osobnih podataka:
  • Marko Pogarčić
  • Davorka Boni