Informacije vezane za novčane naknade žrtvama kaznenih djela

Obavještavamo vas da je izrađen novi letak o pravu na novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela, načinu i postupku ostvarivanja tih prava na naknadu kao i obrazac zahtjeva za novčanu naknadu, na sljedećoj poveznici:

Novčana naknada za žrtve