Priopćenja i obavijesti

LOKALNI IZBORI 2021. - Izdavanje potvrda/uvjerenja iz kaznene evidencije u postupku kandidiranja
16.04.2021.
  ZJZZ OSIJEK - BROJEVI TELEFONA ZA KONTAKT U SVEZI KORONA VIRUSA       MOLIMO DA SE ZOVU TIMOVI SA SVOGA EPIDEMIOLOŠKOG PODRUČJA     OSIJEK SLUŽBA ZA EPIDEMIOLOGIJU
05.11.2020.