Općinski sud u Osijeku

Unutarnje ustrojstvo suda

PREDSJEDNICA SUDA
Zrinka Šeks-Poštić

USTROJSTVENE JEDINICE SUDA
Ured predsjednika suda
Kazneni odjel
Odjel za mladež
Parnični i radni odjel
Obiteljski odjel
Ovršni odjel
Odjel za mirenje
Izvanparnični odjel
Prekršajni odjel
Zemljišno-knjižni odjel
Sudske pisarnice