Unutarnje ustrojstvo

PREDSJEDNICA SUDA
Zrinka Šeks-Poštić

USTROJSTVENE JEDINICE SUDA
Ured predsjednika suda
Kazneni odjel
Odjel za mladež
Parnični odjel
Odjel za obiteljske i izvanparnične sporove
Ovršni odjel
Odjel za mirenje
Prekršajni odjel
Zemljišno-knjižni odjel
Sudske pisarnice