Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak.

Ukoliko se zahtjev podnosi u svrhu "d) ostalo" potrebno je priložiti državne biljege u iznosu od 30,00 kuna ili potvrdu o uplati sudske pristojbe te zahtjev predati na vratarnici Suda.
Za svrhe pod a), b) i c) nije potrebno platiti sudsku pristojbu te je zahtjev moguće poslati e-poštom na adresu: ljiljana.stolla@osos.pravosudje.hr

Zahtjev možete predati i putem sustava e-Građani i e-Ovlaštenja, kao i platiti sudsku pristojbu ukoliko je potrebno.

Više o Uvjerenju da se ne vodi kazneni postupak možete pročitati ovdje.

Plaćanje sudske pristojbe za Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

Sudska pristojba se uplaćuje na račun DRŽAVNOG PRORAČUNA RH:

IBAN: HR1210010051863000160
Model: HR64
Poziv na broj odobrenja: 5045-4132-OIB uplatitelja
Opis plaćanja: Sudska pristojba za ___________ (potrebno navesti vrstu postupka i stranke)

Predaja zahtjeva i preuzimanje Uvjerenja

Popunjeni zahtjevi za Uvjerenje predaju se na vratarnici Suda svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 i na isti način se mogu preuzeti od sljedećeg radnog dana.

 

Hitni zahtjevi za Uvjerenje
U slučaju hitnosti Uvjerenje je moguće dobiti isti dan i to svakim radnim danom od 10:00 do 11:00.