Ročišnik / Javne sjednice

< << 24.05.2024. > >>
08:00
08:05
08:10
08:15
08:20
08:25
08:30
08:35
08:40
08:45
08:50
08:55
09:00

K-166/2023, opt. Danijel Bakunić, čl. 229. st. 1. KZ/11, sutkinja Ivana Špigel, soba 26

Opt. Davor Lešnjak, čl. 179.a i dr. KZ/11, sutkinja Iva Ćorković Kozari

Opt. Goran Konstantinović i dr., čl. 236. st. 1. KZ/11, sudac Ivan Sajter

09:05
09:10
09:15

okr. M. Gorski, čl. 228. st. 2. KZ/11 i dr., sudac D. Vukušić

09:20
09:25
09:30
09:35
09:40
09:45
09:50

I-okr. N. Maroslavac i dr., čl. 331. st. 1. i dr. KZ/11, sudac D. Vukušić

09:55
10:00

Opt. Goran Dundović, čl. 139. st. 2. KZ/11

10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30

Okr. Dražen Čolik, čl. 117 st. 2. i dr. KZ/11, sudac Jadranka Seletković

11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00

Opt. Josip Bočkaj, čl. 156. st. 1. KZ/11, sudac Ivan Sajter 

Opt. Ivan Dupljak, čl. 228. st. 1. KZ/11, sutkinja Iva Ćorković Kozari

12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00