Plaćanje sudskih pristojbi

Uplata sudske pristojbe vrši se na račun:

DRŽAVNI PRORAČUN RH
Model: HR64
IBAN: HR1210010051863000160
Poziv na broj odobrenja: 5045-4132-VIDI TABLICU


Kako bi se uplaćena sudska pristojba pravilno evidentirala, u nastavku iza navedenih brojeva je potrebno upisati dodijeljene šifre za pojedine vrste predmeta i broj predmeta i to na način kao u sljedećem primjeru:
Za model se obavezno upisuje broj 64, a poziv na broj odobrenja se u početnom dijelu obavezno sastoji od oznake pristojbi i RKP oznake suda (5045-4132).
 

Predmet se vodi pod poslovnim brojem: P-1215/2009

1. potrebno je prepisati šifru oznake predmeta iz tablice u nastavku (213 je šifra za P)
2. u nastavku je potrebno upisati broj predmeta (1215), i samo zadnje dvije znamenke godine (09)

(ako predmet nije formiran i nemate broja upisuje se OIB uplatitelja)

Ispravan poziv na broj u ovom primjeru je:
5045-4132-213121509

Šifarnik oznaka
VRSTA SPISA OZNAKA
K 230
P 213
P2 264
PL 256
PR 248
POVRV 264
R1 191
R2 132
POM 140
SU 469
O 183
OVR 116
OVRV 159
K.I. - zemljišnoknjižni izvadak 256
P Ob 310
Pn 329
Psp 337
Ps 345
P-eu 353
OVR-eu 361
R1-Ob 388
Pom-eu 396
Z broj k.č. iz ugovora
R1-eu 124
R2-eu 167
Pu P 400
RZ 272
Pu O 299
Pu OVR 418
Pu K 426
Pu R 442
Pu Su-Gzp I 493
Naputak u svezi pozivanja stranaka na uplatu predujma

Kod pozivanja stranaka na uplatu predujma ( za vještačenje, očevide, dostavu ) i dalje je na snazi žiro-račun broj
HR352390001-1300000419

BROJ PREDMETA UPISUJE SE BEZ SLOVNE OZNAKE.

NE SMIJU SE KORISTITI:
RIMSKI BROJEVI, ZAGRADE, KOSE CRTE I
OSTALI ZNAKOVI INTERPUNKCIJE.

Uplate sudskih pristojbi iz inozemstva

Banka:

Hrvatska narodna banka, Trg hrvatskih velikana, Zagreb

Swift:

NBHRHR2XXXX

Korisnik:

Ministarstvo financija RH

Broj računa:

1863000160

IBAN:

HR1210010051863000160

 

Uplata predujma - depozita iz inozemstva

Banka:

Hrvatska poštanska banka, Petrinjska 7, Zagreb

Swift:

HPBZHR2X

Korisnik:

Općinski sud u Osijeku

IBAN:

HR3523900011300000419