Javni natječaj

JAVNI NATJEČAJ OSPU 55 22 i 58 22

Obavijest o testiranju, poziv na testiranje
RJEŠENJE O PRIJMU 58 22
4. OBUSTAVA 55 2022

Image removed.

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U PULI-POLA

URED PREDSJEDNIKA SUDA

Kranjčevićeva 8,52100 Pula-Pola

 

Broj: 7 Su-55/2022-24   

Pula-Pola, 5. svibnja 2022.     

 

 

Temeljem članka 31. st. 1. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/16, 67/18, 126/19 ,130/20, 21/22),  čl. 50b. st. 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“  broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), čl. 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" br: 78/17) predsjednica suda Mirjana Sinčić Kocijančić donosi sljedeću

 

 

O D L U K U      

 

 

I           Obustavlja se javni natječaj za prijam u državnu službu računovodstvenog referenta – financijskog knjigovođe - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, koji je pod posl. br. 7 Su-55/2022 objavljen u "Narodnim novinama" br. 18/22 od 9. veljače 2022., na web stranici i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje te web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave  i Općinskog suda u Puli-Pola. 

 

II             Javni natječaj se obustavlja iz razloga jer se niti jedan od pozvanih kandidata nije odazvao na testiranje zbog čega se isti više ne smatraju kandidatima u ovom postupku.

 

III         Ova odluka objavit će se na web stranici Općinskog suda u Puli-Pola i Ministarstva pravosuđa i uprave.

 

 

                                                                                                          Predsjednica suda:

                                                                                                   Mirjana Sinčić Kocijančić