Ročišnik / Javne sjednice

< << 05.12.2022. > >>
08:00
08:05
08:10
08:15
08:20
08:25
08:30
08:35
08:40
08:45

Pp-1518/2022

okrivljeni Ivica Pejnović

čl.88.st.1 i čl.176. st.5. ZSPC-a

Općinski sud u Požegi, Prekršajni odjel, soba broj 4

08:50
08:55
09:00

Ovr-59/2021

Ovrhovoditelj: RH

Ovršenik: Dario Hlebec i dr.

Radi: Ovrhe

Pr-17/2022

Tužitelj: Luka Biondić

Tuženik: Republika Hrvatska

Radi: naknade štete

Pp-1510/2022

okrivljeni Nikola Konjarik

čl.282.st.9. ZSPC-a

Općinski sud u Požegi, Prekršajni odjel, soba broj 4

K-91/2022

Okrivljenik Goran Šop

Radi: čl. 315 st. 1 i dr.

09:05
09:10
09:15

Pp-1516/2022

okrivljeni Dino Kovačević

čl.199.st.7. ZSPC-a

Općinski sud u Požegi, Prekršajni odjel, soba broj 4

09:20
09:25
09:30

P-226/2022

Tužitelj: Anita Blajer

Tuženik: Addiko bank d.d.

Radi: utvrđenja djelomične ništetnosti i isplate

Ovr.31/2021

Ovrhovoditelj: APS Delta

Ovršenik: Krešimir Nagy i dr.

Radi: ovrhe

K-88/2020

Okrivljeni: Mato Pipun

Zbog kaznenih djela iz članka 233. stavak 1. i dr. KZ/11

Povrv-32/2021

Tužitelj: Komunalac Požega d.o.o.

Tuženik: Tomislav Matić

Radi: prigovor na rješenje o ovrsi

Pp-1500/2022

okrivljeni Stjepan Stepić

čl.216.st.3. ZSPC-

Općinski sud u Požegi, Prekršajni odjel, soba broj 4

09:35
09:40
09:45

Pp-1461/2022

okrivljeni Damir Jelinić

čl.229.st.7. ZSPC-a

Općinski sud u Požegi, Prekršaji odjel, soba broj 4

09:50
09:55
10:00

P-152/2022

Tužitelj: Milan Cindrić

Tuženik: OTP banka d.d.

Radi: isplate

Ovr-40/2021

Ovrhovidtelj: H- Abduco 

Ovšrenik: Anka Jagodić

Radi: ovrhe

Pp-830/2022

okrivljeni Milan Šutalo

čl.289.st.4. ZSPC-a

Općinski sud u Požegi, Prekršajni odjel, soba broj 4

10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30

Pn-62/2021

Tužitelj: Denis Blažević

Tuženik: Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. za osiguranje 

Radi: naknada štete -osiguranje 

P-342/2022

Tužitelj: Dalibor Džebić

tuženik: Addiko bank d.d.

Radi: restitucijskog zahtjeva potrošača

P-283/2020

Tužitelj: Željko Bilandžija

Tuženik: Mandić promet d.o.o. Novo Selo

Radi: isplate

Pp-116/2022

okrivljena pravna osoba "Čot" i odg.osoba Željko Lusch

čl.46. Zakona o ugost.djelatnosti

Općinski sud u Požegi, Prekršajni odjel, soba broj 4

10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30

Povrv-26/2019

Tužitelj: Likra premiksi d.o.o.

Tuženik: Josip Pavlović

Radi: prigovor protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave

12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00

sjednica optužnog vijeća u kaznenom predmetu protiv

I. okrivljenika Brune Soldo i dr., zbog kazn. djela iz članka 190. stavak 2. KZ/11

13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00

Pn-20/2019

Tužitelj: Ranko Renka

Tuženik: Ergo osiguranje

Radi: naknade štete

14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00