Javni natječaj – podzakup dijela poslovnog prostora – trafika