JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup i podzakup dijela poslovnog prostora radi postavljanja samoposlužnih aparata