Obavijest o obnovi zemljišne knjige

Obaviještavaju se nositelji prava na nekretninama i zainteresirane stranke koje u vlasništvu imaju nekretnine na području:

Katastarska općina: Sesvete

Jedinica lokalne samouprave: Grad Zagreb

Naselje: Sesvete

o započinjanju postupka izlaganja na javni uvid podataka postojećeg katastarskog operata koji je u službenoj uporabi, s istodobnom obnovom zemljišne knjige.