Javni bilježnici

Popis javnih bilježnika na teritoriju u nadležnosti Općinskog suda u Šibeniku (abecednim redom)

Čujec Josip, Tvrtkova 3, Knin

Kale Alisa, Stjepana Radića 79a, Šibenik

Malenica Ljiljanka, Fra Stjepana Zlatovića 18, Šibenik

Nakić Nevenka, A. Starčevića 5, Šibenik

Šimić DIjana, Nikole Tesla 17a, Drniš

Vuletin Vojislav, Vladimira Nazora 15, Šibenik