Parnični odjel

  • Predsjednica Parničnog odjela Marta Plančić
  • Zamjenica predsjednice odjela Jasminka Mrčela
  • Suci/sutkinje Parničnog odjela

Marta Plančić
Anđelka Bagić
Silvana Klisović
Krešimir Krnić
Jasminka Mrčela
Vinka Pletikosa
Željko Radačić
Mirko Veleglavac
Biserka Boljat
Toni Grgurin
Martina Miočević Šušnjić
Ana Kević Brakus
Martina Miletić Lovrić
Lovranka Grabić-Abramac (SS u Kninu)
Mato Jelić (SS u Kninu)

  • Viši sudski savjetnici/savjetnice - specijalist Parničnog odjela

Alenka Skubić

  • Viši sudski savjetnici/savjetnice Parničnog odjela

Helena Stojić
Ivana Bolanča

  • Sudski savjetnik/savjetnica Parničnog odjela

Marko Spahija
Tomislava Jukić
Anita Belak