Parnični odjel

  • Predsjednica Parničnog odjela Marta Plančić
  • Zamjenica predsjednice odjela Jasminka Mrčela
  • Suci/sutkinje Parničnog odjela

Marta Plančić
Anđelka Bagić
Silvana Klisović
Krešimir Krnić
Jasminka Mrčela
Živko Pašara
Vinka Pletikosa
Željko Radačić
Mirko Veleglavac
Biserka Boljat
Toni Grgurin
Martina Miočević Šušnjić
Iris Živković
Ana Kević Brakus
Martina Miletić Lovrić
Zorana Gligić Spahija

  • Viši sudski savjetnici/savjetnice - specijalist Parničnog odjela

Alenka Skubić

  • Viši sudski savjetnici/savjetnice Parničnog odjela

Helena Stojić

  • Sudski savjetnik/savjetnica Parničnog odjela

Jelena Topić
Marko Spahija